1 maj 2010

Söndagsmorgon i Riga den 2 maj

April är över. Maj har börjat. Det verkar som om till och med vädret har fattat det. Vi gick ut på en kvällspromenad den sista dagen i april och det var 23 grader varmt i Riga! Eller är det något fel på vår nya termometer?

Veckan har huvudsakligen fyllts av intervjuer med dem som ansökt om att bli officerare i Frälsningsarmén. Vi startar den nya officersskoleutbildningen den första september och vi räknar med att första året blir ett internatår med heltidsstudier. Andra året blir ett år då kadetterna är utplacerade på olika praktikplatser. Under den tiden fortgår studierna på distans och kadetterna samlas en vecka varje månad för internatstudier. Efter det andra året ordineras kadetterna till officerare och sedan följer ytterligare ett studieår på distans, medan de nyblivna löjtnanterna fullgör en tjänst någonstans i landet.

Studierna kommer att bestå av tre lika stora delar:
Knowing - den akademiska teoretiska delen
Doing - det praktiska hantverket som officer
Being - den personliga utveckligen som lärjunge

Under helgen har ungdomarna på Riga 1 fått besök av en grupp från Frälsningsarmén i Klaipeda i Litauen. Det är Frälsningsarmén i Tyskland som ansvarar för arbetet i Litauen och Frälsningsarmén har bara en kår i Litauen och den ligger i Klaipeda på västkusten. Gruppen som kommit på besök är kårens ungdoms-alphagrupp, bestående av tolv deltagare och fem ledare. I fredags kväll kom de lagom till ungdomssamlingen på Riga 1. I lördags deltog de i gudstjänsten på Riga 2 och efter det blev det sightseeing i Gamla Stan i Riga. I dag ska de vara med om förmiddagsgudstjänsten på Riga 1 innan de reser hem de fem timmarna i minibussar till Klaipeda.

Kårledaren på Riga 1 är distanskadett på Officersskolan i London och är där på en studievecka så Rut och jag kommer att ansvara för gudstjänsten. Men vi har mycket god hjälp. Lovsångsgruppen från Riga 1, med orkester, kommer att leda i lovsång, ungdomarna från Klaipeda kommer att vittna och sjunga och Rut och jag kommer att leda och predika.

Sedan är det snart slut på den här veckan och en ny vecka börjar. Den börjar med att Vic och Ros Poke kommer från Stockholm för att leda en "andlig dag" på Officersskolan i Riga.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar