16 maj 2010

Söndagsmorgon den 16 maj

Ännu en vecka har gått. Sommaren är på väg även om det just nu är stora svängningar i vädret. Men det kanske är så det brukar vara på sommaren. Det känns som att det är så länge sedan det var sommar sist, så att jag nästan glömt hur det brukar vara.

En huvuduppgift under veckan har varit att bearbeta alla ansökningar till vår officersskolekurs som börjar i september.

En annan högt prioriterad uppgift är vårt projekt "Change a village" där vi vill förvanda ett hus till "Barnens hus" i byn Sarkani. En by där de allra flesta föräldrar är alkoholiserade och barnen ofta lämnade  till sig själva. Byn består av några grå hyreshus som användes av den sovjetiska armén under ockupationen. Hit hänvisas föräldrar som straffat ut sig från alla sociala skyddsnät.

Med projektet "Change a village" vill vi skapa hopp om att det är möjligt att förändra sin situation. Vi planerar att tillsammans med barn och vuxna i byn rusta upp ett hus och samtidigt ge arbetstillfällen och lära ut ett yrke. Planering och förhandlingar med samarbetspartners pågår. På ytan kommer det att se ut som vi bygger ett hus, men det handlar egentligen om att bygga människor.

I tisdags hade vi vår månatliga ledarsamling. I förbindelse med samlingen hade vi farvälmöte för Kristina Frisk som i många år har varit förbindelselänken mellan Frälsningsarmén i Sverige och i Lettland.

Under ledarsamlingen presenterades också en del ny statistik. Frälsningsarmén i Lettland är inte stor. Den består av sju kårer, fem utposter och några sociala institutioner. De flesta kårerna och utposterna är små och ligger i byar över hela landet. I genomsnitt samlar vi 600 personer varje vecka till huvudgudstjänsten, 150 till gudstjänster under veckan och 100 personer till bibelstudium. Varje vecka samlas 160 barn till söndagsskola. Varje vecka serveras 2000 portioner soppa eller annan mat.

Nu är det söndagsmorgon och om det är en normal söndagsmorgon samlas snart 600 vuxna och 160 barn till Frälsningsarméns gudstjänster i Lettland.

Och sedan kommer en ny vecka på kårerna med soppkök, matutdelning, klädutdelning, duschmöjlighter, bibelstudier, bönemöten, veckomöten, ungdomssamlingar och mycket mer...

Ha en välsignad vecka
Peter BaronowskyInga kommentarer:

Skicka en kommentar