30 nov. 2011

Årets medborgare

En frivilligarbetare på Frälsningsarmén fick ta emot utmärkelsen "Årets medborgare i Liepa" för sina insatser i Frälsningsarméns sociala arbete. Utmärkelsen utdelades av borgmästaren under en högtidlig ceremoni i Liepa. Här ser vi Årets Medborgare tillsammans med kårledarna i Liepa kår.

14 nov. 2011

Gudstjänst i Iecava

 I söndags medverkade vi i gudstjäsnten i Iecava kår, en timma söder om Riga
 Den nya lokalen började fyllas redan en halvtimma före mötet
 Norm hade förvandlat en av de kasserade kyrkbänkarna från Riga 1 till en botbänk till den nya lokalen.
Rut och Isabel går igenom sångerna före gudstjänsten

13 nov. 2011

Generaren kommer till Riga

General Linda Bond kommer till Riga den 3-4 december. På lördagskvällen är det officersmöte och på söndagen är det två offentliga mötetn 11.00 och 15.00. Söndagen avslutas med en ungdomssamling tillsammans med generalen.