12 juni 2009

Den ekonomiska krisen och FA:s arbete i Lettland

Inför de alarmerande rapporterna om förhållandena i Lettland och inför vår flytt till Lettland funderar jag en del på hur det kommer att påverka Frälsningsarméns arbete i Lettland.

-För det första kan jag tänka att många av de människor som Frälsningsarmén möter i Lettland berörs i väldigt liten utsträckning av krisen.
Många är hemlösa, arbetslösa och inkomstlösa. Det var de före krisen och det är de under krisen. De hade ingenting före krisen och de har ingenting nu. Den som ingenting har kan inte heller förlora någonting. Den gruppen har inte lånat pengar till att köpa sportbilar eller för att ordna födelsedagsfester. Den som ingenting har är den som förlorar minst i en krissituation.

-Men å andra sidan kommer deras situation att påverkas på sikt. Fler människor i dag har hamnat i en situation där de inte har någonting, förutom skulder. Fler människor än kanske någonsin är arbetslösa. Fler människor än kanske någonsin måste lämna sina belånade lägenheter och hus. Fler människor än kanske någonsin kanske måste ställa sig i köerna till Frälsnignsarméns matudelning. Och då fler människor ska dela på det som FA ska dela ut, så blir det naturligtvis mindre kvar till dem som även tidigare saknade allt. FA:s resurser att hjälpa växer inte automatiskt då behoven ökar.

-Och för det tredje minskar kommunernas förmåga och vilja att ekonomiskt bidra till Frälsningsarméns sociala insatser. Scenariot ser ut att vara en nedåtgående spiral. För varje dag ökar antalet människor som behöver få hjälp, samtidigt som staten som skulle vara den som tog hand om landets invånare, får allt mindre resurser att hjälpa.

Vad kan man göra åt situationen?
Samtidigt som vi måste lägga all energi på att hjälpa dem som ingenting har, låt oss ropa till Gud att det får komma en snar vändning i situationen och att människor och landet får bli upprättade ekonomiskt, socialt, fysiskt och inte minst andligt.

Peter Baronowsky

Lettisk ekonomi i fritt fall

Från Newsmill:
Den lettiske investeraren Janis Skutelis om en ekonomi i fritt fall:
Baltiska banker är värre än svenska

Den lettiska ekonomin sjunker som en sten. Arbetslösheten överstiger 11 procent, företagen efter företag kraschar och riksbanken överväger att devalvera valutan. En omfattande emigration från Lettland har påbörjats. Från Riga rapporterar den lettiske investeraren Janis Skutelis om Europas mest brutala finanskrasch.

8 juni 2009

Nytt rekord för stödköp i Riga

- Okommenterat- Dagens Nyheter
Devalveringsoron i Lettland tvingade landets centralbank att lägga ut 237,3 miljoner euro (motsvarande 3,7 miljarder kronor) i stödköp förra veckan.

Sedan årsskiftet har Lettland inte fått några utbetalningar av stödlånen då landets budgetunderskott överskrider de villkor som sattes upp i december. Förhandlingar om en revidering av villkoren pågår i Riga och väntas av många leda till nya utbetalningar av stödlån i sommar.


Läs hela inlägget>>