11 apr. 2010

Söndagsmorgon i Riga den 11 april

Så var det söndagsmorgon igen och dags för en återblick över vad det var som hände under veckan.

Veckan började med annandag påsk och vår regionala samling för Frälsningsarmén i Lettland. Från alla delar av Lettland anlände deltagare i bilar och bussar för att få vara med om dagen.
Mellan mötena, som hölls på Riga första kår, serverades middag för 150 personer.
Temat för dagen var frihet i Kristus och förkunnelsen fokuserade på att våga komma ut i den frihet som Kristus köpt för oss.
Mötena inramades av mycket sång och musik. Templets strängmusikkår från Stockholm medverkade. Lovsångsgruppen från Riga 1 ledde församlingen i lovsången och den nybildade kören "Riga Staff Songsters" sjöng två sånger.

På tisdagen hade vi inbjudit till en seminariedag om Frälsningsarmén. Omkring fyrtio personer samlades i Riga för att lära mer om Frälsningsarmén. Deltagarna var officerare, medlemmar, anställda och övriga intresserade. Frågeställningarna som behandlades under dagen var:
Frälsningsarmén
-vad kommer de från? (historia)
-var finns de? (om Frälsningsarmén internationellt)
-vad gör de? (verksamheter i Lettland och över världen)
-varför gör de det de gör? (motivationen, den kristna tron)
Under dagen gavs det också möjlighter att ställa frågor och den första frågan som ställdes var en anställd som frågade för egen del hur fort man kunde bli frälsningssoldat....

Omedelbart efter kursen fick Rut och jag åka till flygplatsen för att hinna med flyget till Stockholm för några dagars sammanträden på högkvarteret. På torsdagen deltog jag också i styrelsemöte och årsmöte för Claphaminstitutet. Claphaminstitutet är en kristen tankesmedja och presenterar sig själv med följande ord hämtade från hemsidan:
"Stiftelsen Claphaminstitutet verkar enligt stadgarna för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige.

Vi är en tankesmedja och ett forskningsinstitut som forskar, skriver, och publicerar material i form av rapporter, artiklar och böcker.
Namnet Clapham är hämtat från förorten Clapham utanför London. Här verkade i början av 1800-talet en grupp bestående av samhällsledare och politiker, på kristen grund, för sociala reformer, avskaffande av barnarbete och avskaffande av slaveriet inom det brittiska imperiet. De mest kända företrädarna för Claphamgruppen var Thomas Clarkson och William Wilberforce, kända för sin roll i slaveriets avskaffande.
De kämpade i motvind och var få när de började, men med ihärdigt, tålmodigt arbete påverkade de hela det brittiska imperiet och är därför förebilder för oss i vårt arbete."

Fredag morgon kom vi tillbaka hem till Riga och senare under dagen kom vår mellanson med sin familj på sitt första besök till oss i Lettland. Så nu under helgen njuter vi av att få vara tillsammans och speciellt roligt är det att få se vårt yngsta barnbarn som fortfarande håller på att ta sig igenom sitt första levnadsår. Det har inte blivit så många tillfällen att träffas...

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar