21 feb. 2010

Söndagsmorgon i Riga den 21 februari

Söndagsmorgon och vi börjar se de första tecknen på att vintern måste släppa sitt grepp.

Veckan har, inte helt oväntat, varit intensiv. I måndags hade vi brandövning. Vi samlade personalen från RHK (Regionhögkvarteret) och Riga 1 för en noggrann genomgång med information om brand och hur vi ska bete oss då brandlarmet går igång. Vi gick även igenom de olika brandredskapen som finns i byggnaderna och hur vi ska bekämpa branden om den bryter ut.

Samtidigt som vi gör allt vi kan för att föhindra eld, så gör vi allt vi kan för att det ska bli en andlig eld. Vårt motto är ju "Blod och eld".

I tisdags började vi en lång rad av kårutvecklingssamtal. Vi kommer att besöka alla våra olika verksamheter och ha ingående utvecklingssamtal om arbetet på platsen. Den plats vi besökte i tisdags var kåren i Bauska. Det är ett imponerande arbete som Ruth Hansen har utfört i Bauska. Hon tillhör en av pionjärerna i Frälsningsarméns arbete i Lettland efter frigörelsen.

Ruth Hansen började arbetet i Iecava och utvidgade det senare till Bauska. Iecava blev då utpost till Bauska och senare blev det en egen kår. Idag har kåren i Bauska ett omfattande arbete med gudstjänster, bibelstudier, hemförbund, soppkök, klädutdelning, ungdomsverksamhet och mycket mer.

I onsdags var det styrelsemöte på Skangal. Personalen på Skangal har det senaste halvåret upplevt stora förändringar i sin arbetssituation. Utan att personalstyrkan har ökats har vi startat en förskoleverksamhet för barn från Sarkani. Barnhemmet är i det närmaste fullbelagt för första gången på många år. Det nya kriscentret för mammor öppnade nu i januari. Dessutom har Skangal fått ta emot flera äldre barn från andra barnhem som har fått stänga. Flera av dessa barn är kriminellt belastade och personalen upplever stora utmaningar att kunna göra något för denna nya grupp av barn på barnhemmet.

Torsdagen tillbringade vi i Stockholm för våra månatliga planeringssamtal med Frälsningsarmén ledning.

I fredags var det något så ovanligt som en "vanlig" dag på HK. Vi hade ett antal samtal och vi hade även premiärövning för vår nya kör, "Riga Staff Songsters", en kör där de som arbetar inom Frälsningsarmén i Riga får vara med. Vi räknar med att den kören ska sjunga vid speciella tillfällen som våra regiondagar samt under det stundande tjugo-årsjubileet av Frälsningarméns återkomst till Lettland efter ockupationen (planerat till den 18 november).

lördagen hade vi inbjudit till en dag med benämningen "Open door to SFOT" (=öppen dörr till Officersskolan). Där informerade vi om den kommande Officersskoleutbildningen som ska starta i september. 17 personer var samlade från Liepaja, Jekobpils, Iecava och Riga. Vi ber och arbetar fortfarande för sex kadetter till hösten.Och inte vilka som helst. Bara de allra bästa. De som Herren kallar.

Idag är det söndag och snart börjar mötet på Riga 1. Sedan blir det en ny vecka med ambassadörsbesök på Skangal, fortsatta kårutvecklingssamtal, 15-årsjubileum för kåren i Liepa och mycket mer.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar