3 aug. 2011

Drömmar blir verklighet

Det började med en vision för ett och ett halvt år sedan. Vi såg barnen och familjerna i hopplöshetens by, Sarkani. Ca sjuttio personer bor i byn, arton barn. De flesta vuxna är alkoholister och arbetslösa.
De gråa betonghusen är utan värme, vatten, avlopp eller toaletter. Det enda vatten som finns i lägenheterna är det som läcker in genom de trasiga taken.
Vi såg husen få färg. Vi såg ett Barnens och Familjernas hus i Sarkani. Ett hus med duschar, tvättmaskiner, toaletter, barnbibliotek, datorer.
Vi hade bara visionen. Inga pengar eller andra materiella möjligheter. Men Herren, som givit visionen, har resurser. Genom flera stora donationer har huset kunnat färdigställas. Vi köpte en ruin, borrade 115 meter efter rent vatten och nu står huset nästan färdigt.
Onsdagen den 3 augusti hade vi det högtidliga öppnandet. Juniorsoldaterna från Sarkani läste Bibeln och sjöng "Bygg inte hus på en sandig strand, bygg inte hus på grus...". En rörd borgmästare höll tal inför den fullsatta lokalen. Gud är god!

Huset vi köpte
Huset vid invigningen
Rut klipper bandet och inbjuder till huset
De två kadetterna, Dmitrij och Ilona, som kommer att göra sin fältpraktik i Sarkani under ledning av kårledarna Sergejs och Aizan

/PB

1 kommentar:

  1. As I read your report my mind went to the pioneer couple who gave of themselves so freely to the village people, especially the children, Captain Sergey and Aizan... Their impact can't be discounted.

    SvaraRadera