8 jan. 2012

Söndagsmorgon i Riga den 8 januari

Tillbakablick över den gångna veckan från min personliga utkikspunkt på livet.

Den första veckan av 2012 börjar närma sig sitt slut. På årets första dag invigdes sju nya frälsningssoldater på kåren i Bauska! Det var en bra början på det nya året. Flera andra kårer har rekrytundervisning och planerar för fler soldatinvigningar under året. Frälsningsarmén i Lettland växer.

Att bli frälsningssoldat innebär att man ingår ett förbund där man ger löften som i hög grad påverkar det personliga livet. Löftena kallas Krigsartiklarna.  Förmodligen finns det inget annat trossamfund som kräver så långtgående förpliktelser för att bli medlem.

Under veckan har våra ungdomsledare haft ett läger för yngre tonåringar i Skangal. Lägret samlar deltagare från hela landet.

Under veckan har också Frälsningsarméns ledare i Sverige/Lettland börjat blogga. Hon skriver bland annat två blogginlägg om frihetens pris. Den ena handlar om konsekvenserna av vår frihet att dricka alkohol:
"När jag ser mångfalden av annonser för vin i våra dagstidningar och hör Sverker Olofsson i sitt TV program (4 januari), om Sverige som håller på att supa ihjäl sig, – då undrar jag vem som betalar priset för den friheten. Barnen? Familjen? Tonåringarna? Priset betalas i varje fall inte av de annonserande bolagen och dryckeskulturlobbyisterna. Varför använder inte fler beslutsfattare (= du och jag i våra olika sammanhang) sin frihet till att säga nej till det som förstör, bryter ner och dödar?"

I det andra blogginlägget om frihet kommenterar Marie händelserna i Ukraina och beskriver mentaliteten i de före detta sovjetstaterna där den som har makten har friheten att diktera vad som är sant och rätt:

"Varför blir det så här i det fria Ukraina? En sak som slog mig under de fem år jag bodde där var vilken norm som gäller för rätt och fel samt för sant eller falskt. Min tolkning var att det synsättet fostrats fram, eller blivit ett oplanerat resultat, av Sovjetstatens ideologi. Alla mål var mätbara och alla medel blev tillåtna för att nå målen.
Det som räknades som rätt och sant var den fakta som kunde bestyrkas med ett officiellt stämplat dokument. Oavsett om alla berörda var vittnen till en annan sann verklighet så arbetade man endast utifrån den officiella varianten. En dubbelmoral som blev vardag och alla väldigt skickliga att oreflekterat leva i."

Under den gångna veckan har Officersskolan flyttat från sina lokaler i Betania, där också Riga andra kår har sina lokaler, till Agenskalns där Barnhemmet just flyttat ut. Officersskolans officerare har arbetat de flesta av dygnets timmar för att få allt färdigt till nästa vecka då både första- och andraårskadetterna ska flytta in.

Jag läser i Dagen att den systematiska slakten på kristna fortsätter i Nigeria. Den här gången var det en kyrka samt en grupp sörjande kristna som var målet. Det verkar som om orsaken att de blev dödade är att de just är kristna. De som utför slakten anges vara islamister som utför dåden i Allahs namn. Det finns de som påstår att Islam är fredens religion, men det finns mycket som tyder på motsatsen. (Läs också "Oro över etnisk rensning" i Dagens Nyheter).

Jag ber att  din vecka ska bli välsignad.
Peter Baronowsky

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar