15 apr. 2012

Söndagsmorgon i Riga den 15/4

Den här veckan började med en båtfärd tillbaka hem till Riga och jag räknar med att den avslutas på samma sätt. Vi räknar med att tillbringa den kommande natten på båten till Stockholm på väg till ett sammanträde i Stockholm på måndagsförmiddagen.

Torsdagen tillbringade vi till stor del i Bauska. Det började med ett hemförbundsmöte och lokalen var som vanligt välfylld. Efter hemförbundet hade vi kårutvecklingssamtal tillsammans med kårens ledare.

I fredags var vi i Skangal tillsammans med en av ledarna för "Välfärdsministeriet". Vi informerade om Frälsningsarmén i allmänhet och verksamheterna i Skangal i synnerhet: Barnhemmet, Kriscentret samt "Barnens hus" i Sarkani. Vi fick också god information om hur man från regeringen ser på utvecklingen i landet och samarbetet med frivilligorganisationerna.
 Samtal utanför Barnhemmet
Kriscentret i Skangal

Nu är det söndagsmorgon och "Andlig dag" på Officersskolan. Jag har länge funderat på det uttrycket. Om det är en andlig dag idag, vad är då de andra dagarna? Vi ska i alla fall ha två samlingar idag för kadetterna, och sedan väntar, som sagt, ännu en natt på båten.

Entrén till Officersskolan i Riga
Officerskolans kadetter och officerare

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar